مدرسه روستا رنگ کاری و نقاشی شد

مدرسه روستا توسط گروه جهادی دانشجویی استان البرز و جوانان برومند این روستا رنگ کاری و نقاشی شد.

ارسال دیدگاه