421211534_16462

خدا را شاکریم در آغاز ایام فرخنده هفته وحدت، سایت روستای سیدحسین بیجار بعد از مدتی فترت به همت جناب آقای مهندس عیسی عباسی به روزرسانی گردید.

به حول و قوه الهی بتوانیم با کمک همه عزیزان اخبار منطقه را منتشر کنیم.

امید است همواره شاهد خبرهای خوش و امیدوار کننده باشیم.

از همه عزیزان درخواست می نمائیم ما را در انجام این مهم کمک و یاری رسانند.

بهره مندی از نقطه نظرات ارزشمند و ساعی اندیشمندان، خردورزان و صاحبان قلم بسی مایه مباهات و موجب امتنان خواهد بود.

با احترام

صفیاری

ارسال دیدگاه