photo_2017-08-26_20-33-25

اعضای محترم هیئت رزمندگان شهرستان بیجار، روز یکشنبه پنجم شهریور ماه ۱۳۹۶، ضمن حضور در منزل شهید جاویدالاثر مجید قربانخانی در یافت آباد تهران، از خانواده محترم آن شهید بزرگوار دیدار و تجلیل کردند.

ghorbankhani00 ghorbankhani01 ghorbankhani02 ghorbankhani03 ghorbankhani04 ghorbankhani05 ghorbankhani06 ghorbankhani07 ghorbankhani08 ghorbankhani09 ghorbankhani10 ghorbankhani11 ghorbankhani12 ghorbankhani13 ghorbankhani14 ghorbankhani15 ghorbankhani17 ghorbankhani18 ghorbankhani19 ghorbankhani20

ارسال دیدگاه