• کاشت ۳هزار اصله نهال همزمان با هفته منابع طبیعی در بیجار

    کاشت ۳هزار اصله نهال همزمان با هفته منابع طبیعی در بیجار

    قبل از اینکه به موضوع خبر بپردازم چون هفته منابع طبیعی هست، بر آن شدم نکته ای در مورد روستای خودمان تقدیم نمایم. همانطور که همه عزیزان یادشان بوده و هست، روستای سیدحسین از لحاظ اقلیمی یکی از بهترین مناطق در منطقه بوده و کماکان هم هست.(ان شاءالله) ولی تا حدودی این منابع هم مورد