• تغییر مفهوم کودکی در دنیای امروز/تبلت و موبایل همدم جدید کودکان

    تغییر مفهوم کودکی در دنیای امروز/تبلت و موبایل همدم جدید کودکان

    علت اصلی گرایش کودکان به وسایل ارتباط جمعی مانند تبلت،موبایل و شبکه های ماهواره ای از دید کارشناسان این است که والدین نمی توانند برای فرزندان خود آن طور که باید وقت بگذارند. به گزارش خبرنگار بام ایران ، با پیشرفت تکنولوژی و ورود وسایل ارتباط جمعی به بازار دیگر از بازی های قدیمی بچه