• پدیده شوم مهاجرت، معضل بزرگ شهرستان بیجار

    پدیده شوم مهاجرت، معضل بزرگ شهرستان بیجار

    به گزارش پایگاه خبری بام ایران، بیجار گروس با وسعت ۷۷۳۰ کیلومتر مربع مساحت بزرگ‌ترین شهرستان استان کردستان از لحاظ وسعت است. با توجه به آمار سرشماری نفوس مسکن، بیش از ۳۰ هزار نفر از مردم شهرستان بیجار در طی ۱۰ سال گذشته به شهرهای دیگر مهاجرت کرده‌اند. با کمی تأمل در آمار ارائه شده،