• ۶ ویژگی ماه رجب از منظر میرزا جواد ملکی تبریزی(ره)

    ۶ ویژگی ماه رجب از منظر میرزا جواد ملکی تبریزی(ره)

    ماه رجب از اوقات دعا می ‌باشد و حتی در زمان جاهلیت به این مطلب مشهور بوده و مردم آن زمان منتظر این ماه بودند تا در آن دعا کنند. خبرگزاری «حوزه» ، نوشتاری در خصوص ویژگی های ماه رجب به قلم سید جواد حسینی را ارائه می دهد. * سیرۀ رجبیه امام سجاد(ع) طاووس