• کربلایی قهرمان حسنلو به دیار باقی سفر کرد

    کربلایی قهرمان حسنلو به دیار باقی سفر کرد

        کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام       درگذشت مرحوم مغفور شادروان کربلایی قهرمان حسنلو موجب تالم و تاثر بستگان، دوستان و آشنایان و همشهریان گردید. از درگاه خداوند سبحان برای آن پدر دلسوز و مهربان غفران رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و اجر جزیل مسالت می