• اولین جلسه بررسی مشکلات بخش کشاورزی شهرستان بیجار

    اولین جلسه بررسی مشکلات بخش کشاورزی شهرستان بیجار

    اولین جلسه بررسی مشکلات بخش کشاورزی شهرستان بیجار با حضور زندیه فرماندار بیجار اولین جلسه مشکلات بخش کشاورزی در برداشت گندم این شهرستان برگزار گردید. زندیه فرماندار بیجار در جلسه بررسی مشکلات بخش کشاورزی شهرستان بیجار که در سالن جلسات شهدای گمنام فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای برداشت هر چه بهتر از محصولات کشاورزی (