• گزارش تصویری از برگزاری جلسه هم اندیشی فعالان گروه های مجازی شهرستان بیجار

    گزارش تصویری از برگزاری جلسه هم اندیشی فعالان گروه های مجازی شهرستان بیجار

    جلسه هم اندیشی فعالان گروه های مجازی شهرستان بیجار در سالن کنفرانس فرمانداری شهرستان بیجار تشکیل گردید. این جلسه به ابتکار فرماندار محترم شهرستان جناب آقای زندیه صورت گرفته بود با حضور اکثریت گروه های مجازی فعال شهرستان روز یکشنبه ۲۸ آذر ۹۵ در فرمانداری شهرستان برگزار شد. گزارش تکمیلی از این جلسه متعاقبا تقدیم