• ۲۶ تیر ماه سالروز تشکیل نهاد مقدس شورای نگهبان را تبریک عرض می نمائیم

    ۲۶ تیر ماه سالروز تشکیل نهاد مقدس شورای نگهبان را تبریک عرض می نمائیم

    شورای نگهبان قانون اساسی از جمله نهادهای نظارتی نظام جمهوری اسلامی ایران است، تمامی قوانین مجلس شورای اسلامی پیش‌از اجرا، به تأیید این شورا می‌رسد تا مغایر شرع و قانون اساسی نباشد. تأیید صلاحیت نامزدهای تمامی انتخابات سراسری کشور به جز انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز در حیطهٔ وظایف این شورا جای دارد. این