• حلول ماه شعبان المعظم ماه رسول خدا را تبریک عرض می‌نمائیم

    حلول ماه شعبان المعظم ماه رسول خدا را تبریک عرض می‌نمائیم

    ماه شعبان ماه دعا و مناجات با خداست. ماه تهذیب و آمادگی برای ورود به رمضان است. اعمال و دعاهای فراوانی در این ماه وارد شده است. تولد امام حسین، امام سجاد، حضرت ابوالفضل و حضرت مهدی علیهم السلام در این ماه واقع شده است. مناجات شعبانیه از مهمترین دعاهای این ماه است. مناجاتی که