• دارندگان سهام عدالت ۱ تا ۲ میلیون تومان دریافت می کنند

    دارندگان سهام عدالت ۱ تا ۲ میلیون تومان دریافت می کنند

    دولت تدوین لایحه‌ای را در دستور کار دارد که در صورت تایید نهایی، دارندگان سهام عدالت بین یک تا دو میلیون دریافت خواهند کرد. به گزارش بام ایران ، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی خبرهای خوبی برای ۴٩ میلیون ایرانی دارای برگه‌های سهام عدالت داشت. برگه‌های سهام عدالت که ١٠ سال قبل یعنی