• روز تکریم از مادران و همسران شهداء

    روز تکریم از مادران و همسران شهداء

      روز تکریم مادران و همسران شهدا  در تقویم رسمی کشور، روز ۱۳ جمادی‌الثانی، ۲۴ فروردین روز تکریم مادران و همسران شهدا نام گرفته و علت این نامگذاری این است که “ام البنین” همسر حضرت امیرالمومنین(ع) و مادر حضرت ابوالفضل العباس در چنین روزی روی در نقاب خاک پیچید و از این جهان کوچید