• کاشت و لذت نگاه به درخت در کلام معصومین(علیهم السلام)

    کاشت و لذت نگاه به درخت در کلام معصومین(علیهم السلام)

    موضوع درخت و درختکاری در منابع قرآنی و روایی بسیار مورد توجه قرار گرفته و سیرۀ عملی حضرات معصومین علیهم السلام نیز اهمیت این مسئله را به خوبی روشن می سازد. خبرگزاری «حوزه»، به مناسبت هفته درختکاری و جایگاه پرداختن به این موضوع، ده حدیث از لسان مبارک معصومین(علیهم السلام) را منتشر می کند. *