• پانزدهم اسفند روز درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی گرامی باد

    پانزدهم اسفند روز درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی گرامی باد

    در جمهوری اسلامی ایران، از ۱۵ تا ۲۲ اسفند، با عنوان «هفته منابع طبیعی» نام گذاری شده است که نخستین روز این هفته، روز درخت کاری است. در این مقاله، به موضوع های گوناگون در باره این هفته می پردازیم. مفهوم منابع طبیعی منابع طبیعی، به مواد و منابعی گفته می شود که به طور