• متاسفانه شبکه های اجتماعی دنیا را به لجن کشیده اند

    متاسفانه شبکه های اجتماعی دنیا را به لجن کشیده اند

    هشدار آیت الله العظمی مکارم شیرازی: متاسفانه شبکه های اجتماعی دنیا را به لجن کشیده اند باید برنامه تبلیغاتی ما قوی تر از قبل باشد، چرا که امروزه برنامه های شوم دشمنان بیش از پیش شده است ؛ شبکه های اجتماعی در بیشتر اوقات به لجنزاری تبدیل شده اند که همه دنیا را به لجن