• عکس های کمتر دیده شده از روزهای انقلاب ۵۷ در دیار بیجار گروس

    عکس های کمتر دیده شده از روزهای انقلاب ۵۷ در دیار بیجار گروس

    تصاویر درج شده حاصل تلاش شهید غلامرضا نریمان از عکاسان و هنرمندان برجسته دیار بیجار گروس از اوایل انقلاب در بام ایران است. به گزارش خبرنگار بام ایران، عکسهای درج شده در این گزارش حاصل تلاش عکاس دیار بیجار گروس شهید غلامرضا نریمان از روزهای انقلاب ۵۷ در دیار بیجار گروس است. ارسال خبر از: