• وجود ۲۲۰ نوع گیاه داروئی ظرفیتی بزرگ برای اشتغالزایی در بیجار

    وجود ۲۲۰ نوع گیاه داروئی ظرفیتی بزرگ برای اشتغالزایی در بیجار

    شهرستان بیجار به تنهایی دارای ۲۲۰ گونه گیاهی دارویی است که بهره برداری از این ظرفیت خدادادی علاوه بر ایجاد شغل برای جوانان سبب رشد و توسعه اقتصادی بیجار خواهد شد. به گزارش خبرنگار بیجار بام ایران ، استان کردستان همواره به عنوان استانی مطرح است که دارای ظرفیت های عظیم اقتصادی، گردشگری، فرهنگی و…