• سایت روستای سیدحسین بیجار بعد از مدتی فترت به روزرسانی شد

    سایت روستای سیدحسین بیجار بعد از مدتی فترت به روزرسانی شد

    خدا را شاکریم در آغاز ایام فرخنده هفته وحدت، سایت روستای سیدحسین بیجار بعد از مدتی فترت به همت جناب آقای مهندس عیسی عباسی به روزرسانی گردید. به حول و قوه الهی بتوانیم با کمک همه عزیزان اخبار منطقه را منتشر کنیم. امید است همواره شاهد خبرهای خوش و امیدوار کننده باشیم. از همه عزیزان