• باغات انگور بیجار همانند یاغوت در استان می درخشد.

    باغات انگور بیجار همانند یاغوت در استان می درخشد.

    یکی از ظرفیت های مهم کشاورزی بیجار وجود باغات انگور در این شهرستان است.بیجار قطب تولید انگور در استان کردستان است و بیشتر باغات سطح شهرستان به این نوع محصول اختصاص دارد، اما به دلیل مشکلات کم آبی و مهاجرت بیشتر باغداران و روستاییان باغات رو به نابودی است. در سالهای اخیر بالا بودن هزینه