• بیستم فروردین روز ملی فناوری هسته ای مبارک باد

    بیستم فروردین روز ملی فناوری هسته ای مبارک باد

    از بیستم فروردین سال ۱۳۸۵ که خبر دستیابى ایران به فناورى غنى سازى اورانیوم و راه اندازى یک زنجیره کامل غنى سازى توسط سانتریفیوژ هاى ساخت ایران اعلام شد، این روز، روز ملی فناوری هسته ای ایران است. چرا که در پی موفقیت دانشمندان و متخصصان ایرانی، در دستیابی به نسل جدیدی از سانتریفیو‌ژها و