429911757_1592

این تصاویر زیبا توسط برادران ارجمندمان جناب آقای کربلایی آیت یارمحمدی و جناب آقای بهنام احمدی تهیه و ارسال شده است.

تهیه و تنظیم: حسن صفیاری

425733818_99452

803705738_146993

 

 

426012779_100218426021896_99648

 

 

 

426022654_99732426117794_232270426222867_232244426126275_232912429911757_1592

ارسال دیدگاه