• سالروز قیام ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ را گرامی می داریم

    سالروز قیام ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ را گرامی می داریم

    روز حماسه هفده شهریور، روز حماسه ملت ایران بود؛ روزی که در آن، خون های بسیاری بر زمین ریخته شد و از ثمره آن، درخت تنومند جمهوری اسلامی به بار نشست. مردم دلیر و شجاع، جوانان غیور و با ایمان، مرد و زن، و پیر و جوان، همه و همه در این روز چون سیلی