• ۱۸ اسفند سالروز تاسیس کانون های فرهنگی و هنری مساجد

    ۱۸ اسفند سالروز تاسیس کانون های فرهنگی و هنری مساجد

    ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور متعاقب مأموریتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ دوازدهم اسفند ماه ١٣٧١ و تحت عنوان مصوبه ٣٠٢ به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه ارایه طرح‌هایی برای مقابله با تهاجم فرهنگی محول کرد، مقرر گردید از باب احیای نقش واقعی فرهنگی