• آغاز واکسیناسیون رایگان طیور در ۱۳۵ روستای بیجار

    آغاز واکسیناسیون رایگان طیور در ۱۳۵ روستای بیجار

      رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بیجار از آغاز واکسیناسیون رایگان طیور در ۱۳۵ روستای شهرستان بیجار خبر داد. دکتر هادی اسکندری در گفت و گو با خبرنگار بیجار بام ایران از آغاز اجرای طرح واکسیناسیون رایگان طیور روستایی در برابر بیماری نیوکاسل در بیش از ۱۳۵روستای این شهرستان با همکاری سازمان بسیج سازندگی خبر داد.