• ۲۵ اردیبهشت ماه سالروز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

    ۲۵ اردیبهشت ماه سالروز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

    تولد یکی از پرآوازه ترین شاعران ایران زمین و یکی از بزرگ ترین حماسه سرایان جهان در قرن چهارم و پنجم هجری، حکیم ابوالقاسم فردوسی است. وی در سال ۳۲۹ هجری، هم زمان با آغاز غیبت کبری در روستای «باژ» که یکی از قریه های طوس است، دیده به جهان گشود. وی دوران کودکی و