• آیین های سنتی ماه محرم در دیار گروس

    آیین های سنتی ماه محرم در دیار گروس

    علم گردانی،خاکی تریین آیین عاشورایی،پخت حلیم و آش نذری از مهمترین رسومات ماه محرم در بیجار بام ایران است. به گزارش خبرنگار بیجار بام ایران،روزها همچنان از پی هم می گذرند ،محرم به تاسوعا و عاشورا نزدیک شد. دوباره عطر خوش حسینی با نوای یا حسین گوش جان را نوازش می کند . عاشورا نه