• ۲۰۰ مسجد شهرستان بیجار روحانی ندارد/ استقبال مردم از گروه های تبلیغی

    ۲۰۰ مسجد شهرستان بیجار روحانی ندارد/ استقبال مردم از گروه های تبلیغی

    مسئول گروه تبلیغ محمد امین مطرح کرد: ۲۰۰ مسجد شهرستان بیجار روحانی ندارد/ استقبال مردم از گروه های تبلیغی؛ مسئله تبلیغ، همیشه یکی از مسایل مهم در جامعه بشری از قرون گذشته بوده است. انبیاء الهی مامور به رساندن و ابلاغ پیام های الهی بوده انده و متناسب با شرایط جوامع بشری اقدام به تبلیغ