• ۲۶ ویژگی اخلاقی استاد شهید مطهری

    ۲۶ ویژگی اخلاقی استاد شهید مطهری

    استاد شهید مطهری نمونه و الگوی بسیار مناسبی برای جامعه علمی و جوانان است، دانش و منش اخلاقی این استاد بزرگ باعث شده او به عنوان الگو معرفی و شناخته شود. سرویس علمی فرهنگی خبرگزاری «حوزه»به مناسبت سالروز شهادت شهید مطهری بخشی ازو یژگیهای اخلاقی این مجاهد نستوه و معلم اخلاق را تقدیم مخاطبان ارجمند