• گزارش تصویری از روستای سید حسین

    گزارش تصویری از روستای سید حسین

    آقای رامین خواجه لو تصاویر بسیار زیبایی از روستای سید حسین ارسال کرده اند. قابل ذکر است که ایشان برای تهیه این تصاویر زحمت زیادی را متحمل شده اند. لازم است در همین جا از زحمات ایشان تشکر و سپاسگزاری نماییم. برای مشاهده تصاویر اینجا کلیک کنید ارسال تصاویر از: رامین خواجه لو