• الذین إذا أصابتهم مصیبه قالوا إنّا لله وإنّا إلیه راجعون

    الذین إذا أصابتهم مصیبه قالوا إنّا لله وإنّا إلیه راجعون

    خبر درگذشت ناگهانی دختر دلبند برادر بزرگوارمان جناب آقای اکبر خدامرادی، همه اقوام و آشنایان را دچار غم و اندوه نمود. بدینوسیله بر خود فرض می دانیم این مصیبت را از طرف اهالی روستای سیدحسین، سایت روستا به خانواده های معزا مخصوصا: خانواده های خدامرادی، خواجه لو و سایر منسوبین تسلیت و تعزیت عرض نمائیم