• چهار خواسته در یک دعا

    چهار خواسته در یک دعا

    شرح دعای روز بیست و هفتم: شب قدر معادل و جایگزین ندارد به طوری که برکت این شب و اهمیت توجه به آن استثنایی است، البته عفو و بخشش نه اینکه مخصوص این شب است، بلکه استثنایی است. لذا در عفو و بخشش فرمودند یا شب قدر یا عرفات. سرویس علمی فرهنگی خبرگزاری «حوزه» در