• حامی دانش آموزان بی بضاعت بیجار چهره ماندگار کشور شد

    حامی دانش آموزان بی بضاعت بیجار چهره ماندگار کشور شد

    ثریا مطهرنیا حامی دانش آموزان بی بضاعت در شهرستان بیجار بعنوان چهره ماندگار کشور معرفی شد. به گزارش خبرنگار بیجار بام ایران،ثریا مطهرنیا بانوی فداکار بیجاری نامی آشنا برای خانواده های بی بضاعت در دیار گروس است. معلمی که با داشتن دو فرزند و مدارک تحصیلی عالیه هیچوقت رنج رفت و آمد در مسیر روستاهای