• هشتم اسفند روز امور تربیتی و تربیت اسلامی گرامی باد

    هشتم اسفند روز امور تربیتی و تربیت اسلامی گرامی باد

    هشتم اسفند روز امور تربیتی و تربیت اسلامی گرامی باد. هشتم اسفند علاوه  بر اینکه روز امور تربیتی و تربیت اسلامی نام گرفته است روز بزطرگداشت حکیم حاج ملا هادی سبزواری نیز می باشد. ضمن گرامیداشت این مناسبتهای ارزشمند یادداشتی هر چند به اجمال تقدیم می گردد. نخست: روز امور تربیتی و تربیت اسلامی، ابتدا