• بارقه ای از امید در چشمان خانواده های محروم کردستانی با حضور تیم پزشکی

    بارقه ای از امید در چشمان خانواده های محروم کردستانی با حضور تیم پزشکی

    خبر حضور تیم پزشکی فوق تخصصی جراحی پلاستیک در شهرستان بیجار جهت درمان بیماران نیازمند موجب بارقه امید در چشمان خانواده های محروم استان کردستان شده است. به گزارش خبرنگار بام ایران،ثریا مطهر نیا نامی است از یک معلم واقعی کسی که تمام زندگی خود را وقف دانش آموزانش کرده تا در این روز های