1657265323-154kurdtoday

سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در دیدار با خانواده شهید علیرضا مرادی اظهار داشت: حضرت آیت الله رئیسی در سفرهای استانی تاکید بسبار زیادی بر دیدار نمایندگان دولت با خانواده شهدا دارد.

به گزارش خبرنگار بیجار بام ایران،  سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در دیدار با خانواده شهید علیرضا مرادی اظهار داشت: حضرت آیت الله رئیسی در سفرهای استانی تاکید بسبار زیادی بر دیدار نمایندگان دولت با خانواده شهدا دارد.

 

وی افزود:کشور متعلق به شهدا است و همه ما مدیون خانواده معظم شهیدان است.

 

وزیر جهاد کشاورزی گفت:شهرستان بیجار در استان کردستان قطب کشاورزی است و اولین رتبه تولید گندم دیم مختص این شهرستان است.

 

ساداتی نژاد بیان داشت:شهرستان بیجار بعنوان وسیعترین شهر استان کردستان با ۳۰۰ هزار هکتار زمین های کشاورزی دارای قابلیت های خاصی در زمینه کشاورزی است.

 

وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: شهرستان بیجار در حوزه آب دارای چالش های است که و امیدواریم در این بازدید ها تصمیمات خوبی برای رفع این چالش ها گرفته شود.

 

وی ادامه داد: متاسفانه جاده ورودی شهرستان که امدیم وضعیت ناامنی دارد و در خصوص کارهای زیر بنایی نیازمند توجه ویژه است.

منبع:

http://bijarbameiran.com/news/4825/%D8%A8%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_-%D8%A8%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B8-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html

ارسال دیدگاه