111010

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام
مشیت الهی بـر ایـن تعلق گرفـته کـه بهار فرحناک زندگی را خـزانـی ماتم زده بـه انتظار بنشیند و این بارزترین تفسیر فلسفـه آفـرینش درفـراخـنای بـی کران هـستی و یـگانه راز جـاودانگی اوسـت.

خبر درگذشت مرحوم مغفور شادروان جناب آقای سیدمرتضی بزرگانی پدر همسر گرامی برادران ارجمندم جناب آقایان: عیسی عباسی و سهراب حاجی اسفندیاری موجب تالم و تاثر گردید

این مصیبت را از طرف سایت به خانواده‌های محترم معزا تسلیت عرض می نمایم.

از درگاه خداوند سبحان برای آن پدر دلسوز و مهربان غفران الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسالت می نمایم.

با احترام

حسن صفیاری

ارسال دیدگاه