گزارش تصویری از افتتاح زائر سرای سید باباجان غفاری در روستای مهترکندی بیجار گروس | روستاي سيد حسين بيجار