روستاي سيد حسين بيجار گروس

گزارش تصویری از روستای سید حسین

  • دوشنبه - ۱۰ اسفند ۱۳۹۴
  • آقاي رامين خواجه لو تصاوير بسيار زيبايي از روستاي سيد حسين ارسال كرده اند. قابل ذكر است كه ايشان براي تهيه اين تصاوير زحمت زيادي را متحمل شده اند. لازم است در همين جا از زحمات ايشان تشكر و سپاسگزاري نماييم. براي مشاهده تصاوير اينجا كليك ...